įšauti

įšauti
įšáuti 1. intr., tr. R27, 36, K, M, Š, Rtr, NdŽ, šaunant pataikyti į ką, kliudyti: Įšóvė į stogą i tą stogą uždegė Kv. Įšóvė į pilvą ką ten, gavo gulties pjaustyties (operuotis) Krš. Kojon inšãv[o] Pls. Brolis stačiai į vidų įšóvė J. [Tam tikrais pistoletais] į blokus įšaunamos specialios vinys . Į karaitį jojau, į vartus įšoviau: išeik, išeik, mergužyte, atkelk man vartaičius N349. Jis iš seidoko į mano inkstus strėlas įšovė BbRd3,13.
įšaunamaĩ adv.: Priejau įšaunamaĩ pri tetervino ir nuritinau (nušoviau) Dr. | refl. tr. N, Rtr, NdŽ, : Šuilokas ... sau ... kulką į vidurius įsišovęs LC1886,7.
2. tr. šaunant pramušti: Negalėjo nė įšáuti, nė įpjauti žemę, o batviniai paaugo kaip kepalai Nt. 3. intr. įtrenkti: Įšovė žaibas į skūnę gaspadoriaus Kel1882,181. 4. intr. NdŽ smarkiai, greitai įbėgti, įvažiuoti, įplaukti ir pan.: Voverytė, pašokus nuo žemės, šaute įšovė į medį J.Balč. | refl.: Mažu kokia lydeka insišaũs Lp. Ašakaitis balsu pasisveikino ir įsišovė į mokyklą .refl. įsilaužti: O svirno yr durys dvejos, jau neįsišaus niekas LTR(Dr). 5. intr., tr. staiga pasakyti, įterpti (žodį): Ji (Šventmarė) pranašauja, – įšovė Barbutė S.Čiurl. Klauso i vis žodį kokį inšáuna Klt. 6. refl. įlįsti, įsiskverbti (apie skausmą): Insišóvė rankon sopulys Srj. Man kojose insišovė sausas sopulys Mrc. Dieglius insišóvė pečiuosa Lp. Net dieglius insišóvė iš juoko Kb. 7. tr. R306, 410, N, Ppl, Krsn, Ūd įkišti, įstumti į krosnį: Duoną į pečių įšáuti KII99. Ivonėlis ėmė ir pečiun ją (raganą) įšóvė [su liže] Aru12(Grv). | refl. N.greit įkišti, įbrukti: Duo (duok) man savo mėsą, aš ją anšáusiu maišan Grv.įberti, įmesti: Pelenų įšáunam kibirą, skalbam ir tvatijam [žlugtą] Užv. 8. refl. įsigerti, įkaušti: Ale visi įsišãvę parvažiuoją iš Darbėnų Dr. 9. tr. juok. skirti, priteisti: Anam įšãvo teisė[ja]s aštuonias paras daboklės Dr.
◊ į akìs įšáuti pasakyti teisybę: Jiems gali dabar įšáuti į akìs Skr.
į šìrdį įšáuti patikti: Inšóvė šitoj merga man iškart širdiñ .
\ šauti; apšauti; atšauti; dašauti; įšauti; iššauti; nušauti; pašauti; paršauti; peršauti; piešauti; prašauti; prišauti; sušauti; užšauti; paužšauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išauti — išaũti vksm. Išsiaũkime kójas, reikė̃s į vándenį bri̇̀sti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išauti — išaũti, išaũna, ìšavė tr. 1. ištraukti koją iš apavo ar numauti apavą nuo kojos: Koją išaũti K. Išaunù kurpes N. | Tik išaũk (pirmą kartą gerai apsiauk) iš rozo gražiai, tai ir stovės gražiai čebatai Lp. | refl. tr.: Aš išsìaviau sopagus K …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšautinis — įšautìnis sm. (2) žr. įšautis: Nulūžo įšautìnis Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšautys — įšautỹs sm. (3a) žr. įšautis: Naujojo vežimo įšautỹs stambus ir gerai apkaustytas Žal. Žiūrėk, kap virtai, ir įšautys skilo Šn. Įsidėk ilgesnį įšautį, medžius vešim Br. Įdėjai kreivą įšautį, dabar vežimas skersai eina Kt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšovimas — įšovìmas sm. (2) NdŽ, įšovimas (1) KI76, KŽ 1. KI76, NdŽ, KŽ → įšauti 1. 2. NdŽ, KŽ → įšauti 4. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; nušovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • izuti — ìzuti (što) svrš. <prez. ȉzujēm, pril. pr. ūvši, imp. ìzūj, prid. rad. ìzuo/ìzula ž, prid. trp. izùven/ȉzūt> DEFINICIJA skinuti obuću, cipelu, čizmu itd. s noge, opr. obuti ETIMOLOGIJA iz + prasl. *uti (strus. izuti, polj. zzuć), lit. auti …   Hrvatski jezični portal

  • aisauti — aisauti, auja, avo intr. aičioti, verkti, liūdėti: Po tėvo mirties ji gal du metus aisavo ir aisavo Mrs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antauti — antaũti, antaũna, añtavė tr. auti, mauti ant viršaus: Kad taip storai apsiavei, ar beantaũsi batą? Grg. auti; antauti; apauti; įauti; išauti; nuauti; paauti; perauti; priauti; suauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apauti — apaũti, apaũna, àpavė (apìavė Š) tr. 1. apmauti apavą ant kojos: Apaũk vaiką, kad kojų neatšaltų Grg. O apautas turėkit kojas savo MP232. | refl. tr., intr.: Apsiaunu kurpes, kurpėms R30. Reikėjo apsiãvus vaikščioti J.Jabl. Apsìavė į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšauti — tr. 1. LVI129, KŽ daugelį ar visus nušauti: Galia su palemiotu (kulkosvaidžiu) duot ir apšaut visus RdN. 2. KŽ, Vlk, Rdm sudrėkinti, išmušti, išpilti (apie prakaitą): Apšauja visą prakaitas A1884,134. Nat prakaitas mane apšovė, kap itep pasakė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”